ML-logo Raidat-kuva Johdon tuki
Mestariluokka
Sarvastonkaari 16 B
00840 Helsinki
GSM 050 514 3414
Copyright 2008
Spansys Oy
ETUSIVU
KUUSI HAASTETTA
KOULUTUKSET
JOHTAMISEN TUKI
KIRJASTO
MESTARILUOKKA OY

JOHTAMISEN TUKI

Mestariluokka tukee johtamista koulutuksen lisäksi myös konsultoinnin, coachingin ja työnohjauksen keinoin. Työskentelymuodon valinta riippuu ohjattavien tilanteesta ja siitä, mihin kaikkeen työskentelyn toivotaan vaikuttavan organisaatiossa.

Autamme asiakasta luomaan kokonaisnäkemyksiä. Viitekehyksenä on systeemiajattelu, joka teoriana sopii sekä organisaation rakenteellisten kokonaisuuksien että ihmisten välisen vuorovaikutuksen tarkasteluun. Lisäksi sovellamme työskentelyyn johtamisen, ryhmädynamiikan sekä organisaatio- ja yksilöpsykologian teorioita.Konsultointi

Työnohjaus

Coaching