ML-logo
Mestariluokka
Sarvastonkaari 16 B
00840 Helsinki
GSM 050 514 3414
Copyright 2008
Spansys Oy
ETUSIVU
KUUSI HAASTETTA
KOULUTUKSET
JOHTAMISEN TUKI
KIRJASTO
MESTARILUOKKA OY

COACHING

Coaching on vähintään kuusi kuukautta kestävä, räätälöity valmennusprosessi, jonka tavoitteet määritellään yhteistyön alkaessa. Tavoitteiden toteutuminen on valmennettavan vastuulla. Johtamisen asiantuntijana valmentaja tukee valmennettavaa esittämällä kriittisiä kysymyksiä, haasteita ja ehdotuksia.

Valmennusta aloitettaessa sovitaan tilaajan, valmennettavan ja valmentajan kanssa siitä, mitä organisaation strategisia tavoitteita valmennuksen tulee tukea. Tilaajana toimii yleensä valmennettavan esimies tai joku muu ylemmän johdon edustaja.

Yhteistyöstä tehdään sopimus, jossa määritellään tavoitteet, prosessin kesto, tapaamisten tiheys ja määrä sekä paikka. Tapaamisten tulisi toteutua muualla kuin valmennettavan omalla työpaikalla. Mestariluokka Oy suosittelee tapaamispaikaksi pääsääntöisesti omia koulutus- ja konsultointitilojaan.

Sopimuksessa määriteltyjen tavoitteiden lisäksi coaching vahvistaa valmennettavan ammatillista itsetuntoa ja auttaa häntä säilyttämään kiinnostuksen johtamistyöhön kuormittavissakin tilanteissa.Konsultointi

Työnohjaus

Coaching