MP-logo
Mestariluokka
Sarvastonkaari 16 B
00840 Helsinki
GSM 050 514 3414
Copyright 2008
Spansys Oy
ETUSIVU
KUUSI HAASTETTA
KOULUTUKSET
JOHTAMISEN TUKI
KIRJASTO
MESTARILUOKKA OY

KONSULTOINTI

Konsultointi alkaa kartoittavalla osuudella (1-3 tapaamista), jonka aikana tutkitaan tilaajan kanssa konsultoinnin tarve, määritellään konsultoinnin tavoite ja sovitaan työskentelyn yksityiskohdista ja osallistujista.

Jos konsultointi kohdistuu johtamisen rakenteisiin, kuten johtamis- ja tiedonkulkujärjestelmään, yhteistyötä helpottavien foorumeiden rakentamiseen tai pelisääntöihin, voidaan konsultointisuunnitelma kuvata etukäteen kohtalaisen tarkasti.

Jos sen sijaan kyseessä on yhteistoimintaa ravistelevien kriisitilanteiden laukaisema konsultointi, lähtökohtana on antautuminen melko avoimeen prosessiin. Onnistuminen riippuu silloin siitä, kuinka paljon annetaan aikaa dialogille, joka mahdollistaa todellisten syiden havaitsemisen ja pysyvän muutoksen aikaansaamisen.

Konsultti vahvistaa konsultoitavien ammatillista ajattelua ja auttaa löytämään toimintatapoja, jotka kehittävät yhteistyötä organisaation tavoitteiden saavuttamiseksi.

Konsultointiin voidaan liittää ilmapiiri- ja/tai kehittämistarvekartoituksia. Mestariluokka Oy tukee johtoa myös jo aiemmin tehtyjen kartoitusten tulkitsemisessa sekä niiden pohjalta tehtävien kehittämistoimien toteuttamisessa.

Konsultti kantaa vastuun siitä, että ryhmä tekee työtä sovituissa rajoissa.

Johdon tahdosta tositoimiin on valmis malli, jonka avulla voidaan helpottaa strategian tai monimutkaisten muutoshankkeiden toteutumista ohjaamalla yhtä aikaa sekä henkilöstön osallistumista että johdon päätöksentekoprosessia.Konsultointi

Työnohjaus

Coaching