ML-logo
Mestariluokka
Sarvastonkaari 16 B
00840 Helsinki
GSM 050 514 3414
Copyright 2008
Spansys Oy
ETUSIVU
KUUSI HAASTETTA
KOULUTUKSET
JOHTAMISEN TUKI
KIRJASTO
MESTARILUOKKA OY

TYÖNOHJAUS

Johtajien työnohjaus on pitkäkestoinen prosessi. Sen tarkoituksena on käynnistää ajattelutapoja, joiden avulla ohjattava voi tietoisesti kehittää ammattirooliaan ja omaa työtään.

Mestariluokka Oy:n työnohjauksen viitekehyksenä ovat systeemiajattelu ja ratkaisukeskeisyys sekä erilaiset johtamistyön psykologiset teoriat.

Aluksi sovitaan yhteisesti ohjausprosessin kestosta, istunnoista ja ammatillisista tavoitteista. Ohjaustilanteessa tarkastellaan ohjattavan työroolia osana hänen kokonaistilannettaan. Ohjattava vastaa itse siitä, minkälaisia asioita hän kulloinkin tuo työnohjaukseen. Ohjaaja antaa kaiken asiantuntemuksensa ohjattavan käyttöön välttäen neuvomista ja pyrkien tukemaan ohjattavaa tälle tärkeissä pyrkimyksissä. Dialogi kahden tasavertaisen, mutta eri rooleissa toimivan ammattilaisen välillä lisää ohjattavan autonomiaa ja hänen kykyään toimia viisaasti työtehtävissä.

Työnohjaus voi toteutua myös ryhmissä, jolloin yksilöllisten johtamiskokemusten lisäksi voidaan tutkia ryhmän omia toimintatapoja työnohjaustilanteessa. Ryhmät voivat muodostua joko yhdessä tai useassa organisaatiossa toimivista kollegoista. Työnohjaus tuottaa erityisesti johtoryhmätyöskentelyyn nopeasti konkreettisia muutoksia.

Työnohjauksen tavoitteista sovitaan työnantajan kanssa. Muutoin työnohjaus on luottamuksellista ohjaajan ja ohjattavien välistä toimintaa.Konsultointi

Työnohjaus

Coaching