MP-logo Ei julkisuuteen
Mestariluokka
Sarvastonkaari 16 B
00840 Helsinki
GSM 050 514 3414
Copyright 2008
Spansys Oy
ETUSIVU
KUUSI HAASTETTA
KOULUTUKSET
JOHTAMISEN TUKI
KIRJASTO
MESTARILUOKKA OY

EI JULKISUUTEEN

Johtaja joutuu usein tilanteeseen, jossa hänellä on organisaation tilanteesta tai yksittäisestä työntekijästä luottamuksellista tietoa, jota hän ei voi kertoa työyhteisön jäsenille. Joko esimiehen itsensä tai organisaation ylemmän johdon ratkaisut tuntuvat työntekijöistä käsittämättömiltä tai vähintäänkin oudoilta. Johtaja kokee, että häntä kohtaan osoitetaan kasvavaa epäluottamusta.

Lievimmillään epäluottamus ilmenee lyhytsanaisuutena, muodollisen kohteliaisuuden lisääntymisenä tai aiemmin rennon kohtaamisilmapiirin muuttumisena virallisemmaksi. Se voi ilmetä myös työntekijöiden keskinäisen varovaisuuden kasvamisena.

Voimistuessaan epäluottamus alkaa näkyä klikkiytymisenä. Syntyy erilaisia kuppikuntia, joissa selvästi joko halutaan puida meneillään olevaa "tapausta" tai halutaan korostetusti pysyttäytyä koko asian ulkopuolella. Äärimmillään johtaja saa osakseen suoraa kritiikkiä ja kokee tilanteen vähintäänkin epäoikeudenmukaisena, jopa suoranaisena itseensä kohdistuvana kiusaamisena.

Johtaja kokee, että hänelläkin olisi oikeus saada ymmärrystä ja oikeutta osakseen. Houkutus paljastaa ratkaisun taustat kasvaa suureksi. Esimerkiksi erotettu työntekijä on voinut syyllistyä tekoon, jonka paljastaminen koko työyhteisölle olisi vähintäänkin epäeettistä. Paljastaessaan salassa pidettävän asian, johtaja antaisi kaikille esimerkin, että kaikki myös inhimillisistä tai juridisista syistä salassa pidettävät asiat voidaan milloin vain tuoda kaikkien ihmeteltäviksi. Jos näin käy, turvattomuus ja epäluottamus kasvavat työyhteisössä entisestään.Alainen ohituskaistalla

Ei julkisuuteen

Lautasellinen sammakoita

Metsää ja puita

Tyhmä ryhmä –
tyhmät kokoukset


Umpisolmusta oivallukseen