MP-logo
Mestariluokka
Sarvastonkaari 16 B
00840 Helsinki
GSM 050 514 3414
Copyright 2008
Spansys Oy
ETUSIVU
KUUSI HAASTETTA
KOULUTUKSET
JOHTAMISEN TUKI
KIRJASTO
MESTARILUOKKA OY

TYHMÄ RYHMÄ - TYHMÄT KOKOUKSET

Kokoukset muodostavat yhä suuremman kokonaisuuden, joka koettelee aikaresursseja ja asettaa haasteen työajan tehokkuudelle. Se, miltä kokoustoiminta tuntuu, kertoo paljon ryhmän johtamisesta ja kyvystä tehdä yhteistyötä. Koska suuri osa työstä on palavereissa istumista, ei ole samantekevää, kuinka paljon johtaja tietää ryhmätoiminnan lainalaisuuksista.

Mikä tahansa ihmisjoukko, joka kokoontuu säännöllisesti, ei välttämättä ole toimiva ryhmä. Jotta ryhmän työskentelyltä voi odottaa tuloksia ja ryhmässä olemiselta mielihyvää, tulee eräitten ehtojen täyttyä.

Ryhmä ei ole työkykyinen ennen kuin
  • se on tietoinen siitä, mitä on tarkoitus saada yhdessä aikaan
  • sillä on yhteinen käsitys siitä, miten ja ketkä ryhmää johtavat
  • se on yhdessä selvittänyt jäsentensä roolit
  • sen jäsenet pääsevät riittävän hyvin perille siitä, miten toiset toimivat juuri tämän ryhmän jäseninä
  • se on saanut aikaan pelisäännöt, joihin kaikki voivat sitoutua
Jokainen ryhmä joutuu siis ensin saattamaan itsensä toimintakuntoon. Joskus ryhmät punnertavat vuosikausia epämääräisessä olotilassa pystymättä kaikkia tyydyttävään tehokkaaseen yhteistyöhön. Johtamatta pienikään ryhmä ei selviä tästä tehtävästä. Johtajan tulee huolehtia siitä, että nämä näkymättömät ehdot toteutuvat. Muuten ihmiset eivät viitsi nähdä vaivaa ryhmän tehtävien eteen eivätkä sitoudu edustamaan ryhmää sen ulkopuolella.

Johtajan tehtävä on varmistua siitä, että ryhmän työlle asetettavat vaatimukset ja ryhmän toimintakunto ovat järkevässä suhteessa toisiinsa. Onhan selvää, että mikäli
  • ihmisillä on ristiriitainen käsitys perustehtävästä
  • ryhmä ei tiedä, kuka vastaa johtamisesta
  • mikä jäsenen oma rooli on
  • jäsen tuntee erillisyyttä tai vierautta suhteessa muihin jäseniin tai
  • toimintatavat ovat liian yksilöllisiä
ei voi syntyä sellaista luottamusta, jota vaikeiden kysymysten käsittely edellyttäisi.Alainen ohituskaistalla

Ei julkisuuteen

Lautasellinen sammakoita

Metsää ja puita

Tyhmä ryhmä –
tyhmät kokoukset


Umpisolmusta oivallukseen