MP-logo Alainen ohituskaistalla
Mestariluokka
Sarvastonkaari 16 B
00840 Helsinki
GSM 050 514 3414
Copyright 2008
Spansys Oy




ETUSIVU
KUUSI HAASTETTA
KOULUTUKSET
JOHTAMISEN TUKI
KIRJASTO
MESTARILUOKKA OY

ALAINEN OHITUSKAISTALLA

Esimies joutuu joskus tilanteeseen, jossa alainen kääntyy hänen tietämättään seuraavan johtoportaan puoleen. Alainen ohittaa oman esimiehensä, jonka kanssa sekä yhteisten sopimusten että yleisen työelämän käytännön mukaan asiaa tulisi ensin käsitellä. Ylemmän johdon edustaja ei aina palauta asiaa varsinaisen esimiehen käsiteltäväksi. Hän saattaa viedä asiaa eteenpäin tarkistamatta, onko esimies tietoinen siitä, mitä hänen väitetään tehneen tai jättäneen tekemättä ja ovatko väitteet totta. Tilanteen paljastuttua esimies tuntee itsensä sekä loukkaantuneeksi, kiukkuiseksi että epävarmaksi.

Esimies kokee oman auktoriteettinsa heikentyneen. Pettymys omaan alaiseen saattaa olla hyvinkin voimakas etenkin silloin, jos esimies on tottunut pitämään kyseistä alaista luottohenkilönään. Jos tilanne on ehtinyt kehittyä jo pitkään tai se paljastuttuaan jää jostakin syystä purkamatta kohtuullisen ajan kuluessa, esimies alkaa epäillä, että samanlaisia tilanteita on tapahtunut jo enemmänkin. Esimies alkaa huomaamattaan suojautua. Hän alkaa ottaa etäisyyttä. Hänen käyttäytymisensä paitsi "ohituskaistan" valinnutta alaista, myös muita työntekijöitä kohtaan saattaa muuttua epäaidon ystävälliseksi tai viralliseksi. Peitelty kiukku omaa esimiestä tai ylintä johtoa kohtaan kuluttaa myös esimiehen voimia. Kaikki tämä heikentää esimiehen keskittymistä omaan perustehtäväänsä.

Tunne omasta autonomiasta on johtamistyössä tärkeää. Terve auktoriteettitunne pitää yllä kiinnostusta työtä kohtaan. Silloin ihminen kokee, että hänen kompetenssinsa on kohdallaan. Esimies tarvitsee auktoriteettia vaikeiden asioiden edistämiseen, epäselvyyksien ja väärinkäsitysten poistamiseen sekä epäkohtiin puuttumiseen.

Asiat on syytä käsitellä siinä kohdassa systeemiä, jonne ne kuuluvat. Vain harvoin on syytä poiketa kaikkien työtä turvaavasta "marssijärjestyksestä". Ohituksen tapahduttua asia tulee joka tapauksessa saattaa esimiehen tietoisuuteen, vaikka se koskisi hänen omaakin toimintaansa. Pitkälle kehittyneissä ristiriitatilanteissa ylemmän johdon tehtäväksi muodostuu yleensä yhteisen neuvottelun koolle kutsuminen.







Alainen ohituskaistalla

Ei julkisuuteen

Lautasellinen sammakoita

Metsää ja puita

Tyhmä ryhmä –
tyhmät kokoukset


Umpisolmusta oivallukseen