MP-logo
Mestariluokka
Sarvastonkaari 16 B
00840 Helsinki
GSM 050 514 3414
Copyright 2008
Spansys Oy
ETUSIVU
KUUSI HAASTETTA
KOULUTUKSET
JOHTAMISEN TUKI
KIRJASTO
MESTARILUOKKA OY

UMPISOLMUSTA OIVALLUKSEEN

Erilaisten organisaatioiden johtajat ja esimiehet kohtaavat työssään yhä useammin ongelmatilanteita, jotka eivät näytä kytkeytyvän varsinaisen ammattiosaamisen kysymyksiin:
  • Kahden osaston tai yksikön välille näyttää syntyneen selittämätöntä jännitettä.
  • Aikaisemmin hyvin toiminut ryhmä tai tiimi ajautuu ristiriitoihin tai sen tehokkuus putoaa.
  • Kehittämis–, tuotanto–, markkinointi– ja myyntiosastot eivät pysty keskenään sellaiseen yhteistyöhön, jota menestyminen edellyttää. Kaikilla mainituilla osastoilla pitäisi kuitenkin olla hyvät edellytykset onnistumiseen.
  • Yhden yksikön työhyvinvointikyselyn tai ilmapiirikartoituksen tulokset laskevat huolestuttavasti.
Mistä oikein on kysymys?

Johtajalla on yleensä paljon tietoa ja kokemusta johtamastaan organisaatiosta ja sen toimialasta. Hänellä on myös riittävästi toimivaltaa asian hoitamiseen. Voiko hän olla varma, että kestävä ratkaisu syntyy pelkästään päällepäin näkyviä asioita tarkastelemalla vai pitääkö hänen ymmärtää jotakin sellaista, josta kaikki näyttävät vaikenevan? Usein selviää, että joidenkin asioiden halutaan näkyvän ja joidenkin halutaan pysyvän poissa näkyvistä. Kun johtaja saa otteen jostakin sellaisesta ilmiöstä, joka on näkymätön, mutta todellinen syy yhteistyön ongelmiin, ratkaisut alkavat aueta.

Johtaja tarvitsee ymmärrystä ja luovaa otetta yrittäessään selvittää, mitä pinnan alle kätkeytyy. Ihmisten väliset suhteet ja niiden heijastumat työhön ovat kiinnostavia. Ne voivat kuitenkin olla hyvin monimutkaisia. Tilanteen tekee haastavaksi myös se, että osa salailua tai peittelyä aiheuttavista teoista voi olla alitajuisia. Onnistunut oivallus saattaa laukaista tilanteen nopeammin kuin takertuminen loputtomaan selittelyyn ja syyllisten etsimiseen.Alainen ohituskaistalla

Ei julkisuuteen

Lautasellinen sammakoita

Metsää ja puita

Tyhmä ryhmä –
tyhmät kokoukset


Umpisolmusta oivallukseen