MP-logo
Tiedot päivitetty
25.9.2010
Mestariluokka
Sarvastonkaari 16 B
00840 Helsinki
GSM 050 514 3414
Copyright 2010
Spansys Oy
ETUSIVU
KUUSI HAASTETTA
KOULUTUKSET
JOHTAMISEN TUKI
KIRJASTO
MESTARILUOKKA OY

UUSIIN PUIHIN –
iloa ja tehoa omaan työhön

Kaikissa organisaatioissa on henkilöitä, joilla on paljon taitoja, mutta jotka ovat vaarassa menettää työintonsa. Lyhytkestoisissa koulutuksissa ja kuntoutuksissa jäädään usein vaille sitä, mikä mahdollistaa todellisten syiden tutkimisen ja pysyvät muutokset. Ulkopuolinen apu jää helposti liian erilliseksi arjen todellisuudesta.

UUSIIN PUIHIN -ohjelma tarjoaa osallistujalle
 • tilaisuuden tarkastella työtilannettaan toisaalta työyhteisön ja esimiehen odotuksista, toisaalta oman elämäntilanteensa realiteeteista käsin ja
 • ammattitaitoisten kouluttajien pitkäaikaisen tuen, joka mahdollistaa pysyvät muutokset.
KOHDERYHMÄ
  Avainhenkilöt, joiden kokemus on yritykselle/organisaatiolle arvokasta ja jotka ovat henkisesti sitoutuneet työhönsä.
OHJELMAN PERUSTA
  Ihminen on työelämässäkin kokonaisuus, jossa kaikki vaikuttaa kaikkeen:
  • koulutus ja työkokemukset
  • elämäntilanne
  • fyysinen ja psyykkinen kunto
  • sosiaaliset suhteet
  • käsitys omasta itsestä
  Ihminen voi kokea täydellistä työlleen omistautumista vain silloin, kun perustehtävän ulkopuolelta tulee mahdollisimman vähän häiritseviä signaaleja. Ohjelman aikana osallistuja tulee tietoiseksi niistä usein näkymättömistä häiriöistä, jotka estävät häntä toteuttamasta sitä, mitä on itselleen tai ympäristölleen luvannut. Tavoitteena on ohjattavan autonomian ja hallinnan tunteen lisääntyminen.
SEMINAARIEN AIHEITA
  Seminaarien aiheita ovat johtajuuteen ja itsenäiseen työskentelyyn liittyvät ammatilliset kysymykset kuten oma ammatillisuus, vaikutusvalta, vuorovaikutus työyhteisössä ja omat voimavarat.
TOTEUTUS
  Ohjelman kesto on 1 vuosi ja ryhmän koko 15 - 20 henkilöä Ohjelma järjestetään vain tilauksesta
 • Infotilaisuus (1 tunti) 2 viikkoa ennen työskentelyn alkua
 • Työnohjausryhmät (5-7 henkilöä/ryhmä) noin 3-4 viikon välein
 • Kehonhallintaa tukevat ryhmät/ryhmä
  5 työseminaaria, yhteensä 7 päivää. ( 3 lähipäivää + 2 kahden päivän internaattiseminaaria)
 • Osallistujan ja esimiehen kanssa käytävät keskustelut niistä ammatillisista näkökulmista, joihin osallistuja keskittyy ohjelman aikana
  Seurantakokoontuminen 3-4 kuukautta ohjelman päättymisen jälkeen, jotta ohjausryhmä (tilaajan edustajat ja vetäjät) ja osallistujat voivat arvioida työskentelyn tuloksia.
MENETELMÄT

Menetelminä ovat yksilölliset erilaisuudet huomioon ottava konsultoiva työtapa, jonka osia ovat
 • yksilöllinen työnohjaus pienryhmissä
 • työseminaarit
 • kehonhallinnan ryhmäohjaus tai muu säännöllinen liikuntamuoto
 • esimiehen kanssa käytävät keskustelut
 • omatoiminen harjoittelu
 • omien toimien onnistumisen arviointi
KOULUTTAJAT

Helena Ahonen FM, johdon kouluttaja, työnohjaaja
  Mestariluokka Oy
Leena Voutilainen työyhteisökehittäjä, työnohjaaja
  Työyhteisökonsultointi Voutilainen Oy
Jarmo Ahonen kouluttaja, fysioterapeutti
  Art Fysio Oy
Jari-Pekka Keurulainen fysioterapeutti, valmentaja
  Gene-Productions Oy


HR johtamisen tukena

Johtaja ja voimavarat

Uusiin puihin