MP-logo Raidat-kuva Koulutus
Mestariluokka
Sarvastonkaari 16 B
00840 Helsinki
GSM 050 514 3414
Copyright 2008
Spansys Oy
ETUSIVU
KUUSI HAASTETTA
KOULUTUKSET
JOHTAMISEN TUKI
KIRJASTO
MESTARILUOKKA OY

KOULUTUKSET

Mestariluokka Oy järjestää avoimia koulutuksia, joista tiedotetaan näillä nettisivuilla. Toteutamme myös asiakkaiden tilauksesta heidän kehittämistoimintaansa tukevaa johdon koulutusta.

Koulutuksessa osallistuja kehittää omaa johtamistyötään soveltamalla siihen kouluttajan esittelemiä uusia malleja ja näkökulmia.

Koulutus on paikallaan silloin, kun osallistujalla on vain vähän ammatillista johtamiskoulutusta. Kouluttajina tarjoamme sellaisia johtamisen näkökulmia, joiden syvällisempi ymmärtäminen on tarpeen pysyvien vaikutusten aikaansaamiseksi.

Toteutamme johdon koulutusta niin pienissä ryhmissä, että jokaisen osallistujan yksilölliseen tilanteeseen voidaan kiinnittää kohtuullisesti huomiota. Opetus ja työnohjaukselliset jaksot vuorottelevat. Tavoitteena on kollegiaalinen työskentely, jossa on mahdollista tutkia omaa osaamista ja syventää sitä kouluttajan ja muiden osallistujien tuella.

Ryhmän jäsenet oppivat käyttämään yhteistä ammatillisen johtamisen käsitteistöä. Koska ryhmissä ratkotaan usein vaikeita kysymyksiä, on tavallista, että ryhmän jäsenten välille syntyy luottamukseen perustuva verkosto, josta saa tukea koulutuksen päättymisen jälkeenkin.

Pitkäkestoiset koulutusohjelmat käsittävät kattavasti ammatillisen johtamisen keskeisiä teemoja. Lisäksi järjestämme rajatumpien teemojen ympärille lyhytkestoisia koulutuksia.Tulossa olevia
koulutuksiaToteutettuja
koulutusohjelmia